top of page
Etsi
  • Writer's pictureRakennusinsinööri

CLT ekosyklissä ja CLT:n ekologisuus

Suomen metsiä hoidetaan kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti. Puun käyttö on siksi ympäristön ja ilmaston kannalta eduksi verrattuna muihin rakennusmateriaaleihin. Ensinnäkin CLT:n valmistus on energiatehokas prosessi. Toiseksi sivutuotteista (puuhake ja puujätteet) tuotetaan energiaa, jota käytetään esimerkiksi kuivausuunien lämmittämiseen, mikä vähentää fossiilisen energian tarvetta valmistuksen aikana. Kestävä metsänhoito tarkoittaa, että metsästä ei oteta enempää kuin se kasvaa, raaka-aine uudistuu jatkuvasti ja puu voidaan palauttaa ekologiseen kiertoon ilman, että se lisää haitallisia kasvihuonekaasuja ilmastoon.


Metsä saa elinvoimansa auringosta. Fotosynteesin avulla aurinkoenergia imeytyy ja reagoi hiilidioksidin (CO2) kanssa tuottaen ravinteita kasvaville puille. Metsän tuotteet sisältävät hiiltä (C), jonka puut ovat sitoneet itseensä muodossa hiilidioksidina. Tuotteiden ekosykliin kuuluu uudelleenkäyttö, korjaus ja kierrätys. Kun nämä tuotteet saavuttavat elinkaarensa lopun, hiilidioksidi vapautuu ilmakehään jätteen hajotessa tai se kierrätetään bioenergiaksi. Tämän jälkeen puut sitovat hiilidioksidin uudelleen ja muuttavat sen ravinteiksi ja uusiksi rakennusaineiksi kasvua varten.


Puurakentaminen on ilmaston kannalta myönteistä. Rakentamisen ympäristövaikutusten minimoimiseksi ja kestävän yhteiskunnan edistämiseksi on tartuttava molemmin käsin kaikkiin mahdollisuuksiin käyttää uusiutuvia materiaaleja. Rakennus- ja kiinteistöalalla tämä tarkoittaa, että on otettava huomioon tuotanto- ja käyttövaihe, jotka molemmat vaikuttavat ympäristöön. Kun käyttövaiheen ratkaisut ovat yhä energiatehokkaampia, valmistus- ja rakennusprosessi saa entistä suuremman painoarvon arvioitaessa rakennuksen ympäristövaikutuksia koko sen elinkaaren aikana. Rakennettujen kohteiden elinkaarianalyysit ovat osoittaneet, että päästöjä voidaan vähentää käyttämällä rakennusrungossa puuta muiden materiaalien sijasta. Rakennuksen ympäristövaikutusten arvioinnissa käytettävät standardit ja menetelmät perustuvat useimmiten standardeihin, kuten ISO 9001 ja ISO 14001. Lisäksi on olemassa elinkaarianalyysejä (LCA) koskevia standardeja. Standardit tarjoavat mahdollisuuden dokumentoida rakennuksen kestävyyttä sen elinkaaren aikana ja rakennuksen eri vaiheissa.

132 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentários


bottom of page