top of page

CLT-RAKENTAMINEN

Kankaanpää Yhtiöt | CLT-rakentaminen
Yleisesti rakentamisesta ja palveluista

Clt on massiivipuulevyä josta voi rakentaa kaikkea omakotitaloista kerrostaloihin. Clt-levyt on nopea asentaa ja rakennus saadaan nopeasti pystyyn ja suojaan sateelta ja säältä. Koordinoimme rakentamista suunnittelusta, aina valmiiseen tuotteeseen asti ja voimme tarjota rakentamista aina pystytyksestä, valmiiseen avaimet käteen rakentamiseen. Meidän kauttamme saat luotettavan tekijän hinnat ja varmuuden.

Suunnittelemme myös talonne ja talonne rakenteet yksilöllisesti itse. Tämä lisää tuotannun varmuutta merkittävästi sekä nopeuttaa aikataulua. Mikäli sinulla on valmiina pohjakuva piirrettynä ruutupaperille niin voimme nekin muuttaa suoraan pohjakuviksi ja julkisivukuviksi. 

 

Meillä on valtakunnallinen alihankintaketju tukenamme jonka myötä rakennusprosessi saadaan sujuvasti toteutettua myös KVV, Sähkö, LVI sekä IV asennusten osalta, yhdeltä luotettavalta perheyritykseltä. 

Yhteistyökumppaneita

Teemme yhteistyötä Crosslam Oy:n sekä Stora Enson kanssa Clt tuotteiden jatkuvaksi jalostamiseksi sekä tuotteiden kehittämiseksi niin raaka-aineen hankinnan osalta kuin rakenne-innovaatioiden osalta. Insinööri-tiimimme ovat puurakentamisen kokeneimmat ammattilaiset Suomessa.

Clt materiaalina

Clt-talossa on puhdas sisäilma ja se on kaikin puolin terveellinen talo. Clt-rakenne luo huoneisiin hyvän akustiikan ja puun lämpövarastoinnin takia lämpimän tunteen rakenteisiin. Clt omaa hyvän kantavuuden ja painumattomuuden ja näin voidaan rakentaa korkeita rakennuksia ilman että seinänpaksuus kasvaa merkittävästi. Clt on muotovakaata mikä tarkoittaa, että toisin kuin hirsitalo, Clt ei painu.

Rakenne

Clt seinän paksuus vaihtelee 60mm ja 400mm välillä. Seinä voidaan toteuttaa ilman eristettä, ja tämä onkin suositeltavaa Ulkopuolelle voidaan halutessa lisätä ulkoverhous tai clt:n pinta voidaan ajaa hirsiprofiiliksi, jolloin se ulkonäöllisesti vastaa hirsitaloa.  

CLT rakennusmateriaalina

 

 

Ristiinliimattu puutavara, crosslam, CLT, X-Lam, BSP, massapuu ja multiply ovat yleisiä nimityksiä liimatuista laudoista tai lankuista vuorotellen kohtisuoraan kerrostetuista levyistä, paneeleista, pylväistä ja palkeista. Olemme päättäneet käyttää termiä ristiinliimattu puutavara ja lyhennettä CLT. Selvä enemmistö Pohjoismaissa ostetusta CLT:stä käytetään rakenneosina kerrostalojen, koulujen, päiväkotien, teollisuustilojen, talojen ja erikoisrakenteiden rungoissa. Koska CLT on monikäyttöinen tuote, sitä voidaan käyttää myös monenlaisiin käyttötarkoituksiin. CLT:tä käytetään tällä hetkellä pääasiassa seinä- ja lattiarakenteisiin. CLT on ympäristöystävällinen ja kierrätettävä rakennusmateriaali, jolla on oikein käytettynä pitkä käyttöikä. CLT-rakenneosien, kuten seinien ja lattioiden, erityispiirteenä on, että niitä käytetään usein suurina pintapaneeleina. Mahdollisuus suuriin poikkileikkauksiin antaa komponenteille suuren kantavuuden ja jäykkyyden, minkä ansiosta paneeleista on hyötyä myös rakennuksen vakauttamisessa. Paneelit voidaan valmistaa pitkälle esivalmistettuina, ja niiden pieni omapaino tuo etuja pohjatyön, kuljetuksen ja kokoamisen kannalta. Ulkoseinän eristeet voidaan suurelta osin sijoittaa lähes vierekkäin ilman lämpösiltoja. Massiivinen rakenne ja yleensä käytetty verhousmateriaali takaavat myös hyvän paloturvallisuuden. Nykyaikaiset valmistustekniikat yhdistettynä hyviin lujuusominaisuuksiin tekevät CLT:stä käyttökelpoisen rakennusmateriaalin, jolla on ainutlaatuisia ominaisuuksia:

 

" CLT:n joustavuus edistää merkittävästi rakentamisen kehitystä."

 

"Suuri lujuus suhteessa materiaalin omapainoon. "

"Pienet valmistustoleranssit ja hyvä mittapysyvyys. "

"Hyvä kantavuus tulipalossa. "

"Hyvä lämmöneristyskyky. "

"Pieni omapaino, mikä tarkoittaa alhaisempia kuljetus- ja asennuskustannuksia sekä alhaisempia perustamiskustannuksia. "

 

"Hyvä kyky sietää kemiallisesti aggressiivisia ympäristöjä. "

 

"Joustava tuotanto, joka mahdollistaa jopa kaarevien pintojen valmistuksen. "

 

CLT-rakenteille on ominaista nopea ja yksinkertainen kokoonpano valmiista pinta- ja moduulielementeistä. Komponentit voidaan liittää toisiinsa yksinkertaisilla ja perinteisillä menetelmillä, kuten naulaamalla ja ruuvaamalla. Vaativampia rakenteita varten on olemassa kehittyneempiä kiinnitysmenetelmiä.

 

CLT-rakenteella on täysi kantavuus jo ennen kokoonpanoa, ja kuten muissakin puurakenteissa, pienet muutokset voidaan tehdä paikan päällä yksinkertaisilla käsityökaluilla. Puuta on käytetty rakennuksissa vuosisatojen ajan, ja se on oikein käytettynä erittäin kestävä materiaali. Pohjoismaissa on esimerkkejä satoja vuosia vanhoista puurakennuksista! 

Lisätietoa CLT-taloista ja CLT elementeistä ja niiden suunnittelusta
löytyy materiaalipankista

Ota yhteyttä

info@kigroup.fi

Lankusta levyksi

Puurakentamisen jatkuvaan yleistymiseen liittyy uusien rakennusmateriaalien ja -järjestelmien järjestelmällinen kehittäminen. Ristiinliimattu puutavara on osoittautunut erityisen menestyksekkääksi, ja se on ollut arkkitehtien ja rakennesuunnittelijoiden suosiossa jo yli kymmenen vuoden ajan. Sen valmistusperiaate on ollut tuttu jo pitkään puusepänlevystä- tai vanerilevystä - materiaalin erityiset hyödyt avaavat kuitenkin uusia näkökulmia.

 

Rakentaminen ristiinlaminoidulla puutavaralla merkitsee sitä, että se mahdollistaa uudenlaisen lähestymistavan massiivipuuhun rakennusmateriaalina. Nykyisin yleisesti käytössä olevan runko- ja runkokorakentamisen tektoniikan, jossa käytetään tankomuotoisia komponentteja, rinnalle on sijoitettu lähes vapaa, ei-modulaarinen suurten pinta-alojen komponenttien käyttö. Liimaamalla yksittäiset levykerrokset ristikkäin saadaan suoristetusta puumateriaalista paneeli- tai laattavaikutteinen materiaali, jota voidaan käyttää seinä-, katto- tai katto-osana, mutta myös lattialaattoina siltarakentamisessa.

Tämä tarkoittaa, että suunnittelija voi ajatella pintoja myös puurakentamisessa. CNC-ohjattujen leikkauskoneiden ansiosta ristiinliimattua puutavaraa olevan rakennusosan muodolle ei ole periaatteessa rajoja. Ikkuna- ja oviaukot voidaan yksinkertaisesti leikata ulos massiivisista seinäelementeistä ilman, että on tarpeen ottaa huomioon ylempänä olevaa ruudukkoa. Litteät kantavat rakenteet mahdollistavat monoliittisten arkkitehtonisten konseptien toteuttamisen, jotka tähän asti näyttivät olevan varattu massiivirakentamiselle (esim. homogeeninen betoni) - mutta aina puurakentamisen lakien mukaisesti.

 

Ristiinliimattua puutavaraa voidaan käyttää paitsi omakoti- ja kerrostalojen tai liikerakennusten rakentamiseen myös korkeiden rakennusten rakentamiseen. Berliinin ensimmäisen seitsenkerroksisen asuinrakennuksen rakentamisen jälkeen Lontooseen rakennettiin ensimmäistä kertaa yhdeksänkerroksinen rivitalo. Ohuiden seinärakenteiden, suuren kantavuuden ja erittäin hyvien palo- ja ääniteknisten ominaisuuksien ansiosta massiivipuurakentamisella on hyvät mahdollisuudet saavuttaa mineraalirakentamismenetelmät näissä rakennustehtävissä.

Tämä julkaisu on tarkoitettu väliarvioinniksi puurakentamisen kannalta perustavanlaatuisesti uuden tärkeän rakennustuotteen levittämisestä. Itävalta ja Saksa ovat tärkeimmät ristiinliimattujen puutavaralankkujen tuottajat. Ilmastonsuojelun, maanjäristyksenkestävyyden, esivalmistuksen ja sarjatuotannon osalta kysyntä kasvaa, mikä näkyy myös viennissä Euroopassa ja ulkomailla.

Tämän julkaisun tarkoituksena on kuitenkin ennen kaikkea antaa suunnittelijoille ja rakentajille käsitys ristiinliimattujen puutavaralankkujen laajasta käyttöalueesta sekä niiden suunnittelun ja käytön teknisistä periaatteista.

bottom of page