top of page
Etsi
  • Writer's pictureRakennusinsinööri

Puun myönteiset ominaisuudet (CLT)

Puu on luonnollinen ja uusiutuva materiaali, joka tuotetaan paikallisesti ja jonka kuljetustarve on mahdollisimman vähäinen. Tuotannon sivutuotteet käytetään energian tuottamiseen, ja tuotantoprosessissa syntyy vain vähän jätettä. Materiaali varastoi hiilidioksidia koko elinkaarensa ajan, ja elinkaarensa lopussa sitä voidaan käyttää biopolttoaineena fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi. On esimerkiksi mahdollista tehdä kevytrakenteinen laajennusosa olemassa oleville perustuksille, mikä säästää materiaaleja. Kevyiden siirrettävien seinien avulla jälkiasennus voidaan toteuttaa ilman suuria vaikutuksia. Ja jos palkit tai rakenneosat voidaan käyttää uudelleen, se tuo huomattavia säästöjä.


Puurakentamisessakin on eroja niiden vaikutuksista ilmakehän kasvihuonekaasuihin tuotantovaiheessa, raaka-aineen louhinnasta aina tehtaalta tulevaan valmiiseen tuotteeseen tai komponenttiin asti. Tutkimukset osoittavat, että kolmen puurakennusvaihtoehdon välillä on eroja, vaikkakin suhteellisen pieniä. Päästöt ovat jonkin verran korkeammat nykyisten standardien mukaan suunnitelluissa rakennuksissa, mikä johtuu todennäköisesti pääasiassa seinissä ja pohjalaatan alla käytettävän eristeen määrästä sekä muovipohjaisten materiaalien suuremmasta käytöstä.


Nykyaikaisten vaihtoehtojen osalta standardisuunnittelun ja passiivitalosuunnittelun välinen ero johtuu pääasiassa eristyksen lisääntyneestä määrästä. Betonirunkoisessa rakennuksessa käytetään paikalla valettua betonia perustuslaattaan, lattiarakenteeseen ja kantaviin seiniin, mikä selittää huomattavasti suuremmat hiilidioksidipäästöt, kun taas mineraalivillan, kipsilevyjen ja puumateriaalien päästöt ovat pienemmät kuin puupohjaisissa vaihtoehdoissa. Päästöjen ero on noin 100 kg/m2 . Kun tämä muunnetaan 100 m2:n asuntoon, ero on noin 10 tonnia hiilidioksidia (CO2) eli suunnilleen saman verran kuin uuden auton päästöt 80 000 - 100 000 kilometrin ajomatkalla. CLT-rakennus eroaa perinteisistä betoni- ja teräsrakenteista, koska puumateriaali sisältää runsaasti hiiliyhdisteitä, jotka varastoituvat koko rakennuksen elinkaaren ajaksi.


Betonivaihtoehto varastoi myös suuria määriä hiiltä puumateriaaliin, esimerkiksi väliseinien puurakenteeseen, kalusteisiin ja sisätilojen puupintoihin. Toinen huomioon otettava seikka on se, että purkuvaiheessa puumateriaali voidaan käyttää energiana.

29 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page