top of page
Etsi
  • Writer's pictureRakennusinsinööri

CLT:n valmistus

CLT on rakennusmateriaali, joka koostuu vähintään kolmesta kerroksesta havu- tai lehtipuusta valmistettuja liimattuja lautoja tai lankkuja, joista kukin kerros on sijoitettu 90 asteen kulmassa seuraavaan nähden. CLT valmistetaan standardin mukaisesti, ja sen on täytettävä ne tuoteominaisuudet, jotka CLT-valmistajan on ilmoittanut eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässään ETA.


CLT-paneelit koostuvat laudoista tai lankuista, joiden paksuus on 20 - 60 mm. Näitä lautoja ja lankkuja kutsutaan myös laminaateiksi tai lamelleiksi, mutta käytämme edelleen myös yleistä termiä lauta. Raaka-aineena käytetään lujuusluokiteltua puutavaraa. Kullakin CLT-valmistajalla on omat standardipaksuutensa ja lujuusluokkansa. Samoin kerrosten poikkileikkaus ja suuntaus vaihtelevat valmistajittain. Suomessa kuusi ja mänty ovat tavanomaisia puulajeja, mutta myös muita puulajeja voidaan käyttää. Puutavara toimitetaan yleensä kuivattuna ja lujuusluokiteltuna suoraan sahalta. Levyjen kosteuspitoisuuden on oltava 8-15 %, kun ne liimataan yhteen, ja tarkka kosteus määräytyy käytettävän liiman ja tuotteen loppukäytön mukaan. Kosteuspitoisuus saa vaihdella vierekkäisten lautojen välillä enintään noin 5 prosenttia. Liitoksen lujuus on paras, kun kosteuspitoisuus on lähellä valmiin rakenteen tasapainoarvoa, jolloin myös puun halkeilu on mahdollisimman vähäistä. Tietty määrä halkeilua on väistämätöntä puussa, eikä sillä yleensä ole haitallista vaikutusta rakenteen suorituskykyyn. CLT:n poikkileikkaus muodostuu yleensä kuormituksen pääsuunnassa saman lujuusluokan laudoista. Jotta puutavaran lujuus hyödynnettäisiin mahdollisimman hyvin, poikkileikkauksen pintakerroksessa ja kuorman pääsuunnassa, jossa jännitykset ovat yleensä suurimmat, käytetään yleensä lujuudeltaan korkeampaa puuta. Valmistuksen aikana on siis oltava tilaa säilyttää samanaikaisesti vähintään kahta eri lujuusluokkaa olevia lautoja. CLT:n valmistuksessa käytetään suurin piirtein samaa prosessia, riippumatta siitä, missä ja kuka sen valmistaa.


Prosessista


Ensin yksittäiset laudat liitetään sormiliitoksin pitkiksi laudoiksi. Kun sormiliitosten liima on kovettunut, lautojen tasaiset sivut höylätään ja lähetetään välittömästi liimausta varten levyiksi. Lautaerät siirretään liimauslinjalle ja kootaan suuriksi levyiksi, jotka puristetaan yhteen tarvittavalla paineella. Tämän jälkeen liiman on kovettuttava tietyn ajan, joka riippuu liimatyypistä ja liimaushallin lämpötila- ja kosteusolosuhteista. Puristuksessa käytetään kahta päämenetelmää: tyhjiö- ja hydraulisia menetelmiä. Tyhjiöpuristuksella saadaan aikaan tasainen paine myös epätasaisilla pinnoilla, mutta paine on alhainen. Hydraulinen puristus voi sisältää kylmä- tai kuumapuristusta. Liimauksen jälkeen komponentit viimeistellään CNC-koneella, johon voi kuulua reunojen sahausta, asennuskanavien jyrsintää, reikien porausta sekä liitosten ja kiinnikkeiden valmistelua. Kunkin paneelin näkyvät pinnat kiillotetaan, ja lopuksi komponentit tarkastetaan silmämääräisesti ja merkitään, ennen kuin ne pakataan ja lastataan rakennustyömaalle tai varastoon kuljetusta varten.


CLT-paneelin viimeistely tehdään CNC-koneella, CNC = Computer Numerical Control.

200 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page