Etsi
  • Rakennusinsinööri

CLT-rungon ja CLT talon asentaminen

Mitä tarvitsee CLT-talon asennuksessa huomioida?


Kokoonpano

Sopimuksesta riippuen Kankaanpää Yhtiöiden toimitus voi kattaa joko vain materiaalien toimittamisen työmaalle tai ulottua aina valmiiseen rakenteeseen asti. Hankkeissa, joissa rungon kokoaminen on osa Kankaanpää Yhtiöiden toimitusta, työ tehdään yhteistyössä asennuspuolen asiantuntijoiden kanssa. Tarvittaessa putoamissuojaimet, telineet jne. voivat myös olla osa KI-Group Oy:n toimitusta.


Rakennusosien toimitus

CLT-levyt toimitetaan yleensä vaakasuorassa tai pystyssä ja pakattuna kuorma-autoon. Nostokohdat on varustettu rei'illä erityisiä nostolaitteita varten. Seinät nostetaan usein myös esiporattuihin reikiin asennettavilla kertaluonteisilla hihnoilla.


Rationaalinen kokoonpanomenetelmä

Perusperiaatteena on, että runko kootaan kerros kerrokselta, mikä voidaan toteuttaa eri menetelmien mukaisesti. Joko seinät ja palkit kootaan huoneistoittain samaan kerrokseen tai ensin kootaan kaikki seinät ja sitten koko kerroksen palkit.


Nopea kokoonpano

CLT-rungon pystyttämiseen käytetään yleensä noin neljää asentajaa ja nosturia. Normaalikokoinen kerrostalo rakennetaan yleensä noin kerros viikossa, mutta rakennuksen rakenteesta riippuen vaihteluita esiintyy. Kutakin hanketta varten laaditaan kokoonpanosuunnitelma, jossa esitetään yksityiskohtaisesti kokoonpanojärjestys. Pienemmissä kohteissa kuten omakotitaloissa asentaminen kestää noin päivän/muutaman.


Rakenteen optimaaliset ominaisuudet

Kankaanpää Yhtiöiden CLT-runko mahdollistaa nopean kokoonpanon, mikä itsessään edistää kosteusvaikutusten vähäisyyttä. Normaaleissa sääolosuhteissa tämä tekee mahdollisista myöhemmistä toimenpiteistä hallittavia.


Ennaltaehkäisevät toimenpiteet

Tekniset ratkaisut on suunniteltu siten, että vältetään riski pitkäaikaisesta altistumisesta kosteudelle. Lisäksi kosteudenpoiston tarpeeseen vaikuttavat asennuksen aikana toteutetut kosteudentorjuntatoimenpiteet, kuten palkkien peittäminen, kaksinkertaisten seinien yläpintojen peittäminen ja tuuletus betonialustan ja ensimmäisen kerroksen seinien välissä. Sade tai muu kosteus ei haittaa asennusta. Rungon täytyy vain ehtiä kuivaa ennen sisustustöitä. CLT-runko imee ja luovuttaa kosteutta normaalistia, ja sen kosteusprosentti nousee aina siihen asti, että ikkunat ja ovet on asennettu ja sisätilojen lämmitys on aloitettu. Mahdolliset vesi-jäljet voidaan hioa pois.


Kosteudeneristysratkaisut

Tärkeä osa pääurakoitsijan sitoumusta on, että valmis rakennus täyttää säädetyt kosteussuhdevaatimukset. Hyvien olosuhteiden edistämiseksi on tärkeää, että sekä rakenteen tekniset ratkaisut että asennusrutiinit suunnitellaan siten, että vältetään tarpeeton altistuminen epäsuotuisille sääolosuhteille.


Rakennuksen lopullisen laadun varmistaminen

CLT:n lyhytaikainen altistuminen sateelle ei vaaranna lopputuloksen laatua. Ratkaisevaa on, että se kuivataan riittävästi ennen verhoilua. Oikeat kosteuden torjuntatoimenpiteet asennuksen aikana varmistavat tämän ja välttävät tarpeettomat ajan ja kustannusten menetykset.

6 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

CLT suunnittelujärjestelmät

CLT-levyt mahdollistavat uudenlaisen tavan rakentaa puulla. Tässä artikkelissa esitellään muutamia CLT-perusrakenteita perusjärjestelmistä, joissa paneelit ovat kahdella kannattimella, kuorirakenteisi

Missä CLT:tä voi käyttää?

Puu on ympäristöystävällinen ja kierrätettävä rakennusmateriaali, jolla on oikein käytettynä pitkä käyttöikä. Sitä voidaan käyttää uudelleen uusissa rakenteissa tai polttaa energian talteenottoa varte

CLT luokat ja pintakäsittely

CLT-levyjä pidetään ensisijaisesti rakennekomponentteina, joiden tärkeimmät ominaisuudet ovat lujuus, jäykkyys ja kestävyys. Vakiotuotteet täyttävät tavanomaiset ulkonäkövaatimukset, kunhan niitä käsi