top of page
Etsi
  • Writer's pictureRakennusinsinööri

Sertifioitu CLT

Rakennustuotteiden toimittajien on pystyttävä todentamaan ne asianmukaisuudet, joita ne väittävät tuotteisiinsa sovellettavan, jotta ostajat voivat luottaa siihen, että tuotteet ovat vaatimusten mukaisia. Tämän varmistamiseksi yhä useammat rakennustuotteet on nykyään sertifioitu. Eurooppalaisen standardoinnin ansiosta sertifiointimenettely on sama kaikissa Euroopan maissa. Sertifioitu CLT on CLT, joka on valmistettu valvotuissa olosuhteissa ja jonka ominaisuudet on todennettu. Sormiliitostekniikka mahdollistaa hyvin suurten paneelien valmistuksen, jonka kokoa ja pituutta rajoittavat ensinnäkin kuljetusmahdollisuudet ja toiseksi CLT:n valmistajan tilat ja laitteet. CLT:n valmistaminen vaatii huomattavaa tarkkuutta, ei vähiten sormiliitosten jyrsinnän, liiman valmistuksen ja levityksen, paineen ja ajoituksen osalta. CLT:n osalta liimaus on yleensä kriittinen tekijä vaaditun laadun ja lujuuden varmistamiseksi. Tämän vuoksi liimattujen sormiliitosten ja kerrosten laatua valvotaan jatkuvasti sisäisillä tarkastuksilla.


Sisäisiä tarkastuksia tehdään jatkuvasti sen varmistamiseksi, että tuotteiden laatu pysyy tasaisen korkeana, ja niihin kuuluu säännöllisten näytteiden ottaminen lujuuden ja halkeamien tarkastamiseksi. Hyväksytty ulkopuolinen organisaatio tarkastaa sisäisen valvonnan. Hyväksytty tarkastuslaitos myöntää sertifioinnin, tarkastaa ja todentaa yrityksen sisäisen valvonnan ja tekee ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä valmistajille.


CE-merkki on EU:n tuotemerkki. CE-merkinnällä varustettua tuotetta voidaan myydä Euroopan talousalueella (ETA-alueella, joka koostuu 28 EU-maasta sekä Norjasta, Islannista ja Liechtensteinista) ilman lisäasiakirjoja. Tuotteen CE-merkintä osoittaa, että valmistaja on noudattanut tätä alaa koskevissa EU-direktiiveissä asetettuja perusvaatimuksia. CE-merkinnän saamisen edellytyksenä on, että on olemassa yhdenmukaistettu standardi. Parhaillaan (2017) on käynnissä työ CLT:tä koskevan yhdenmukaistetun standardin luomiseksi. Tämä tarkoittaa, että rakennustarkoituksiin käytettävien CLT-levyjen CE-merkittyjen ominaisuuksien on oltava eriteltyjä ja todennettuja vaatimusten mukaisesti. Standardissa mainitaan, mitä asiakirjoja todentamiseen vaaditaan. Jotta voidaan osoittaa, että CLT-tuotteet täyttävät standardin vaatimukset, niihin on liitettävä suoritustasoilmoitus. CLT-levyjä on käytetty 1990-luvulta lähtien, vaikka yhdenmukaistettua standardia ei olekaan. Koska standardi on vielä uusi eikä sitä ole yhdenmukaistettu, on useita yrityksiä, jotka ovat sertifioineet tuotteensa Euroopan teknisen arvioinnin (ETA) mukaisesti. ETA on yhdenmukaistetun standardin kaltainen, sillä se sisältää ohjeita tarkastusmenettelyistä esimerkiksi sertifiointia, tyyppihyväksyntää ja valmistuksen valvontaa varten.

68 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page